I 2013 startet København Bath et samarbeid med designeren Mikal Harsen. Den vanlige motivasjonen for å komme inn i dette arbeidet var å starte en studie av skandinaviske tradisjoner for velvære.

København Bath

I 2013 startet København Bath et samarbeid med designeren Mikal Harsen. Den vanlige motivasjonen for å komme inn i dette arbeidet var å starte en studie av skandinaviske tradisjoner for velvære.