"Det er viktig for oss at hver Moebe -design starter her, med oss. Fra SketchPad til endelig prototype, er DNA fra Moebe til stede gjennom hele designprosessen. Vi er stolte av å ha bygget et team som deler disse verdiene."

Moebe

"Det er viktig for oss at hver Moebe -design starter her, med oss. Fra SketchPad til endelig prototype, er DNA fra Moebe til stede gjennom hele designprosessen. Vi er stolte av å ha bygget et team som deler disse verdiene."