Le Klint har produsert lamper i Odense siden 1943 - og det gjør vi fortsatt, men det er også et av Danmarks "Best Conservert Secrets" - vi må gjøre noe med det. Det er et veldig bevisst valg at vi har opprettholdt vår produksjon i Danmark.

Le Klint

Le Klint har produsert lamper i Odense siden 1943 - og det gjør vi fortsatt, men det er også et av Danmarks "Best Conservert Secrets" - vi må gjøre noe med det. Det er et veldig bevisst valg at vi har opprettholdt vår produksjon i Danmark.